Ceník

Ke každé variantě obdržíte prezentaci v PDF či Wordu, kde získáte vedle zjištěných dat o narození, sňatku či úmrtí Vašich předků i další doplňující informace. Pokud Vám jde čistě o zjištění dat a bez prezentace se obejdete, výsledná cena se tím sníží.

Obecně jsme připraveni každou zakázku dokončit do dvou měsíců. V případě, že si zvolíte například vyhledání pouze několika málo předků v otcovské či mateřské linii bez prezentace i dohledání jejich partnerů, doba dokončení může být podstatně kratší. Tuto, časové i finančně nejméně náročnou variantu, nabízíme za 6 000 Kč.

Pro více informací o této či jiné variantě nás neváhejte kontaktovat přes on-line formulář.

 

Přehled všech nabízených variant

Rodový vývod 

Jedná se o časově i finančně o nejnáročnější variantu, která zahrnuje všechny příbuzné ze strany otce i matky. V rámci bádání se pokusíme zjistit vše o čtyřech generacích Vašeho rodu. V praxi tak jde o minimálně 30 osob a 75 záznamů. Tedy narození a úmrtí u každé osoby a záznam o svatbě u každého páru. Navíc obdržíte informace také z pozemkových knih, vojenského archivu a dalších zdrojů, abyste se o životě Vašich předků dozvěděli co nejvíce. V případě nalezení dalších generací účtujeme za každý další jednotlivý záznam 230 korun.

Cena:  26 750 Kč  + cestovní výdaje

32 750 Kč (v případě vyhledání párů v hlavních liniích až do nejzazší minulosti)

 

Dvě přímé linie

V matričních knihách budeme hledat data o narození, svatbě a úmrtí k Vašim předkům po linii otce i matky. Minimálně byste tak měli obdržet základní informace ke dvaadvaceti předkům, což v praxi znamená 55 záznamů. Navíc obdržíte informace také z pozemkových knih, vojenského archivu a dalších zdrojů, abyste se o životě Vašich předků dozvěděli co nejvíce. Finálním výstupem bude rodová kronika.

Cena:  19 750 Kč (bez vytištěné rodové kroniky 17 750 Kč) + cestovní výdaje

 

Agnátní vývod

V této variantě sledujeme předky z otcovské linie a k tomu navíc také jejich manželky. V optimálním případě počítáme se šesti generacemi. Pokud najdeme méně či naopak více generací, cenu tomu bude uzpůsobena. Dohromady byste měli obdržet data ke dvanácti předkům, tedy třicet záznamů. Navíc obdržíte informace také z pozemkových knih, vojenského archivu a dalších zdrojů, abyste se o životě Vašich předků dozvěděli co nejvíce.

Cena:  9 900 Kč ( + cestovní výdaje)

 

Kognátní vývod

Jde o podobnou variantu jako je výše zmíněný agnátní vývod. S tím rozdílem, že budeme hledat vaše předky z matčiny linie a jejich manžely.

Cena: 9 900 Kč ( + cestovní výdaje)

 

Agnátní/kognátní vývod bez manželky/manžela

Budeme hledat pouze Vaše předky po přímé otcovské či mateřské linii. Obdržíte tak informace o narození a úmrtí nejméně šest generací nazpátek.

Cena: 7 000 Kč

 

Čtení a překlad gruntovních knih

Informace o majetkových poměrech našich předků se většinou vejdou na několik málo stránek. My záznamy najdeme, rozluštíme staré písmo a uděláme Vám výtah toho nejzajímavějšího. Finanční náročnost se odvíjí od počtu stránek a také od jazyka. Za čtení a překlad z němčiny si tak účtujeme dvojnásobnou cenu.

Cena: 650 Kč/čeština, 1300 Kč/němčina

 

Vyhledávání jednotlivých záznamů

Nabízíme rovněž vyhledání jednotlivých záznamů, které se vztahují k Vašim předkům. Data k jejich narození, svatbě a úmrtí vyhledáváme od minimálně pěti záznamů a výsledná cena se opět liší podle toho, kolik záznamů od nás budete chtít vyhledat.

Cena: 5 až 10 záznamů – 300 Kč za 1 záznam, 11 a více záznamů 275 Kč za 1 záznam

 

Kontakty

J. a K. Provazníkovi
Jurkovičova 988/24
Praha 4 - Háje
149 00
IČO: 88831159

Subjekt je vedený v obchodním rejstříku.