Ceník

Ke každé variantě obdržíte prezentaci v PDF či Wordu, kde získáte vedle zjištěných dat o narození, sňatku či úmrtí Vašich předků i další doplňující informace. Pokud Vám jde čistě o zjištění dat a bez prezentace se obejdete, výsledná cena se tím sníží.

Obecně jsme připraveni každou zakázku dokončit do tří měsíců. V případě, že si zvolíte například vyhledání pouze několika málo předků v otcovské či mateřské linii bez prezentace/kroniky, doba dokončení může být podstatně kratší.

Pro více informací o této či jiné variantě nás neváhejte kontaktovat přes on-line formulář.

 

Přehled všech nabízených variant

Rodový vývod 

Jedná se o časově i finančně o nejnáročnější variantu, která zahrnuje všechny příbuzné ze strany otce i matky. V rámci bádání se pokusíme zjistit vše o čtyřech generacích Vašeho rodu. V praxi tak jde o minimálně 30 osob a 75 záznamů. Tedy narození a úmrtí u každé osoby a záznam o svatbě u každého páru. Navíc obdržíte informace také z pozemkových knih, vojenského archivu a dalších zdrojů, abyste se o životě Vašich předků dozvěděli co nejvíce. V případě nalezení dalších generací účtujeme za každý další jednotlivý záznam 230 korun.

Cena:  33 750 Kč  (+ cestovní výdaje)

39 750 Kč (v případě vyhledání párů v hlavních liniích až do nejzazší minulosti)

 

Dvě přímé linie

V matričních knihách budeme hledat data o narození, svatbě a úmrtí k Vašim předkům po linii otce i matky. Minimálně byste tak měli obdržet základní informace ke dvaadvaceti předkům, což v praxi znamená 55 záznamů. Navíc obdržíte informace také z pozemkových knih, vojenského archivu a dalších zdrojů, abyste se o životě Vašich předků dozvěděli co nejvíce. Finálním výstupem bude rodová kronika.

Cena:  21 750 Kč (bez vytištěné rodové kroniky 19 750 Kč) + cestovní výdaje

 

Agnátní vývod

V této variantě sledujeme předky z otcovské linie a k tomu navíc také jejich manželky. V optimálním případě počítáme se šesti generacemi. Pokud najdeme méně či naopak více generací, cenu tomu bude uzpůsobena. Dohromady byste měli obdržet data ke dvanácti předkům, tedy třicet záznamů.

Cena:  10 900 Kč ( + cestovní výdaje)

 

Kognátní vývod

Jde o podobnou variantu jako je výše zmíněný agnátní vývod. S tím rozdílem, že budeme hledat vaše předky z matčiny linie a jejich manžely.

Cena: 10 900 Kč ( + cestovní výdaje)

 

Čtení a překlad gruntovních knih

Informace o majetkových poměrech našich předků se většinou vejdou na několik málo stránek. My záznamy najdeme, rozluštíme staré písmo a uděláme Vám výtah toho nejzajímavějšího. Finanční náročnost se odvíjí od počtu stránek a také od jazyka. Za čtení a překlad z němčiny si tak účtujeme dvojnásobnou cenu.

Cena: 750 Kč/čeština, 1400 Kč/němčina

 

Vyhledávání jednotlivých záznamů

Nabízíme rovněž vyhledání jednotlivých záznamů, které se vztahují k Vašim předkům. Data k jejich narození, svatbě a úmrtí vyhledáváme od minimálně pěti záznamů a výsledná cena se opět liší podle toho, kolik záznamů od nás budete chtít vyhledat.

Cena: 5 až 10 záznamů – 300 Kč za 1 záznam, 11 a více záznamů 275 Kč za 1 záznam

 

Kontakty

J. a K. Provazníkovi
Jurkovičova 988/24
Praha 4 - Háje
149 00
IČO: 88831159

Subjekt je vedený v obchodním rejstříku.