Co nabízíme

Tvorba rodového stromu – Základem nabízených služeb je samozřejmě tvorba kompletního rodového stromu, která zahrnuje bádání v matričních knihách, z nichž některé jsou přístupné on-line, ale jiné vyžadují osobní návštěvu konkrétního národního či okresního archivu. Standardně také nahlížíme do gruntovních knih. Pokud to situace vyžaduje a jsou k dispozici, využíváme při naší práci sčítací operáty, knihy svatebních smluv, obecní kroniky apod. V kategorii Ceník se dozvíte, jaké varianty nabízíme a jak jsou finančně náročné.

Rodová kronika – Na základě vybádaných údajů Vám sestavíme rodovou kroniku, do které zahrneme zjištěné informace o životě Vašich předcích a doplníme je o Vámi poskytnuté fotografie a dokumenty. To vše poté necháme svázat do vkusné vazby a Vy tak získáte jedinečnou knihu do Vaší knihovny. Rodová kronika je v neposlední řadě  ideálním dárkem k životnímu jubileu Vašich blízkých.

Čtení a překlady z gruntovních knih – Záznamy v gruntovních, nebo-li pozemkových knihách, jsou nedílnou součástí práce genealoga. Zjištěné informace dávají přehled o majetkových poměrech Vašich předků a často mohou pomoci v situaci, kdy se bádání v matrikách dostalo do „mrtvého bodu“. Pokud to je možné, nahlížíme do gruntovních knih při každém bádání a jeho výsledky Vám představíme v rámci standardně poskytovaných služeb. Vedle toho jsme připraveni Vám samostatně přečíst či přeložit jednotlivé záznamy i bez objednání celého rodokmenu.

Vyhledávání jednotlivých záznamů v matričních knihách – Pustili jste se sami po stopách Vašich předků, ale nemůžete najít všechny záznamy, které Vás zajímají? Potom jsme připraveni Vám pomoci. Z časových i finančních důvodů však není možné přerušit zakázky a věnovat se pouze pátrání po jednom či dvou záznamech. V případě, že se jedná o nejméně pět záznamů, neváhejte nás kontaktovat a společně se jistě dobereme k očekávanému výsledku.

Komunikace s úřady – Při bádání po tzv. „živých matrikách“, které mnohdy obsahují informace o žijících osobách, si nevystačíme s vlastním bádáním po archivech, ale je nutné požádat o spolupráci příslušné úřady. Abychom tak mohli ve Vašem jménu a pro účely tvorby rodokmenu činit, budeme potřebovat Vaši úředně potvrzenou plnou moc.

Vymalování rodového stromu dle Vašeho výběru – Dohledané údaje pro Vás můžeme zapracovat do obrázku rodinného stromu, který zkušený malíř vymaluje a rovněž zarámuje.

 

 

Kontakty

J. a K. Provazníkovi
Jurkovičova 988/24
Praha 4 - Háje
149 00
IČO: 88831159

Subjekt je vedený v obchodním rejstříku.