Komunikace s úřady

Práce genealoga obnáší nejenom pátrání v archivech, ale také komunikace s úřady. Při bádání po tzv. „živých matrikách“, které mnohdy obsahují informace o žijících osobách, si nevystačíme s vlastním bádáním po archivech, ale je nutné požádat o spolupráci příslušné úřady. Abychom tak mohli ve Vašem jménu a pro účely tvorby rodokmenu činit, budeme potřebovat Vaši úředně potvrzenou plnou moc.

Jako je tomu i v jiných oblastech, přístup jednotlivých úřadů se liší obec od obce. Někde probíhá komunikace s úřady naprosto hladce a bez administrativních překážek, jinde je tomu naopak. V jednom úřadu nám ochotná paní úřednice na počkání sdělí údaje z živých matrik a jinde na náš emailový dotaz neodpoví ani do dvou týdnů. Komunikace s úřady přitom často představuje klíčovou fázi při sestavování rodokmenu, bez které není možné pokračovat dál.

Podle našich zkušeností ale většinou probíhá komunikace s úřady korektně a nemůžeme si na ni stěžovat. Jen je nutné počítat s tím, že tato část bádání vyžaduje svůj čas a rovněž kousek potřebného badatelského štěstí, abychom narazili na ochotného úředníka. Jak se říká, štěstí přeje připraveným a za dobu trvání naší komunikace s úřady jsme si již našli ten správný “grif”:-). Rádi jej využijeme také ve prospěch sestavení Vašeho rodokmenu!

Kontakty

J. a K. Provazníkovi
Jurkovičova 988/24
Praha 4 - Háje
149 00
IČO: 88831159

Subjekt je vedený v obchodním rejstříku.