FAQ

Jak dlouho to bude trvat?
To samozřejmě záleží na tom, co konkrétně si objednáte. Obecně lze ale říci, že do osmi až deseti týdnů byste měli obdržet všechny výstupy.

Kde budeme pátrat?
V matrikách, gruntovních knihách, knihách svatebních smluv, knihách dlužních úpisů atd. Základem budou rodné listy, oddací listy a úmrtní listy a jiné dokumenty či samostatná data, bez kterých nelze začít pátrat.

V jaké formě obdržíte výstupy?
Vybádané údaje dostanete vytištěné v deskách a zároveň Vám na email pošleme prezentaci v PowerPointu, kde naleznete obrázky a podrobnější informace k nalezeným údajům. A pokud si jej objednáte, předáme Vám rádi také rodový strom ve formě obrazu, který si můžete pověsit doma na zeď.

Jak je to s placením?
Po podepsání smlouvy je nutné zaplatit zálohu ve výši 50% z celkové ceny. Zbytek ceny zaplatíte po obdržení díla.

Jaké mohou nastat potíže?
V zásadě se mohou vyskytnout tři překážky, které brání v plnění smlouvy. Předně se může ukázat, že Vaši předci se vzhledem ke svému povolání často stěhovali. Za prací tak mohli urazit desítky kilometrů a v matričním zápisu chybí informace, kde se narodili. V takovém případě se další pátrání rovná hledání jehly v kupce sena. Uděláme samozřejmě vše možné proto, abychom se i tak dobrali k výsledku. Ale samotná snaha někdy prostě nestačí. Další překážkou se může stát chybějící matrika. Třetím problémem může být vycestování Vašeho předka do zahraničí a tam je již bádání velmi složité a vzhledem k nízké úrovni digitalizace v některých zemích prakticky nemožné. V případě, že nastane tato situace, budeme Vás o všem včas informovat a zálohu Vám vrátíme zpět.

Jak je ošetřena smlouva?
Až si vyjasníme Vaše požadavky, dostanete k prostudování verzi autorské smlouvy, po jejímž podpisu můžeme započít bádání. Vedle toho od Vás také budeme potřebovat plnou moc pro jednání s úřady, které se bude samozřejmě týkat pouze rodopisných záležitostí. Údaje o narození, svatbě či úmrtí Vašich předků z nedávné doby ještě nejsou veřejně přístupné a je nutné o ně požádat příslušné úřady.

Kontakty

J. a K. Provazníkovi
Jurkovičova 988/24
Praha 4 - Háje
149 00
IČO: 88831159

Subjekt je vedený v obchodním rejstříku.

Potřebujete poradit?

Neváhejte nám napsat e-mail

nebo zkuste náš facebook