Realizované projekty

Obecně lze vypátrat Vaše předky narozené až přibližně tři sta padesát let nazpátek. Konkrétní počet vybádaných generací však záleží na mnoha aspektech. V prvé řadě je třeba mít potřebný kus štěstí, bez kterého se žádný badatel neobejde. V průběhu válek či jen z pouhé neopatrnosti jednotlivce bylo zničeno mnoho matrik, jejichž údaje se tak nepodařilo dochovat.

Významnou roli hraje rovněž povolání Vašich předků. V případě stěhovavých povolání, jako je (slouha, kovář apod.) mohl předek cestovat mnoho desítek kilometrů z místa svého rodiště. V takovém případě se jeho stropy ztrácí v propadliště dějin a můžeme jen hádat, kde se narodil nebo naopak kde zemřel.

Hranice mezi badatelským úspěchem a neúspěchem je skutečně velmi tenká. Desítky až stovky hodin bádání nemusí nutně vždy přinést kýžený výsledek. Naštěstí takové „černé“ vyhlídky nejsou pravidlem a ve většině případů se podaří dosáhnout oboustranné spokojenosti. Níže se můžete pro inspiraci podívat na některé naše realizované projekty.

Zápis z matriky - svatba

Rod Vítovců/Vítů z Jižních Čech – Dopátrali jsme se k samotným kořenům zprvu nemajetného, ale později sedláckého rodu z oblasti Českých Budějovic. V první polovině 18. století se jeden z předků vydal z rodného hnízda do více než 80 km vzdáleného místa, aby se jeho potomek po přibližně 150 letech vrátil zpátky. Dohromady dvanáct generací i s naším klientem, během kterých došlo ke dvojnásobné změně původního jména.

Rodinná fotografie z roku 1903

Rod Švestků ze Středních Čech – Domkáři, sedláci, ale i drobní rolníci, jejichž potomci ve 20. století ve většině přesídlili do Prahy. Ke zklamání našeho klienta jsme při pátrání v 1. polovině 19. století zjistili, že jeho prapředek byl nemanželský. O něco větší radost měl, když jsme se dopátrali pravděpodobného příbuzenského vztahu s loupeživým rytířem Janem Zoulem, který byl na začátku 15. století popraven společně s dalšími členy svého            „gangu“ v Praze.

Zápis z matriky - narození

Rod Harabišů z podhůří Beskyd – Pro každého badatele ideální záležitost, protože tato linie Harabišů byla složena z domkářů a sedláků, kteří se drželi na svém gruntu a prakticky nikam se nestěhovali. Při bádání jsme kromě matrik využili sčítací operáty, pozemkové knihy, ale i kroniky. Nejstarší dochovaný předek se narodil na začátku 18. století. Dál již nebylo bohužel možné pátrat z důvodu shořelé matriční knihy v průběhu druhé světové války. Přesto zjištěných deset generací klienta potěšilo.

Gruntovní knihaRod Blahutů z Frýdecka-Místecka – Ústředním motivem se pro naši klientku stalo pátrání po pradědečkovi, se kterým její rodina nebyla v kontaktu. Komunikovali jsme s Vojenským ústředním archivem, Národním archivem v Praze a vzhledem k přesunu pradědečka klientky na Zakarpatskou Ukrajinu jsme oslovili i tamější úřady. Nakonec jsme získali celou řadu zajímavých dokumentů, které naší klientce pomohly získat obrázek o profesním i osobním životě jejího pradědečka, meziválečného četníka.

a další realizované projekty brzy zveřejníme…

Kontakty

J. a K. Provazníkovi
Jurkovičova 988/24
Praha 4 - Háje
149 00
IČO: 88831159

Subjekt je vedený v obchodním rejstříku.